نشست تخصصي مراكز خانواده و كودكان با اختلالات شنوايي سراسر كشور


دبیر :


 

  

   خانم دکتر نسرین گوهری

اعضا :

1-  آقای دکتر سعید ملایری  . مرکز توانبخشی نیوشا .تهران


2-  آقای دکتر حمید طیرانی نیک نژاد  . مرکز توانبخشی شنوا گستر.  مشهد


3-  خانم دکتر نسرین گوهری  . مرکز توانبخشی رسا .  ورامین . تهران


4-  آقای مصطفی قاسمی  . مرکز توانبخشی یلدا .  یاسوج 


5-  آقای رضا صادقی  . مرکز توانبخشی شنیداری کلامی پژواک .  تهران


6-  آقای دکتر اکبر دارویی .مركز آوا .  كرج .


7-  خانم مهری لمسه خراسانی  . مرکز پروانه ها .  مشهد


8-  خانم دکتر حمیده سادات خادمی  . مرکز فرانک .  تهران


9- خانم مریم وهاب  . مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا سروش .  شیراز.