كارگاه هاي كنگره

کارگاه های شرکت آلتون شنوا               

Dr. Kamran Barin, Dr. Mohsen Ahadi, Dr. Nima Rezazadeh

 

New Insights into Vhit and SVV

 

1

Dr. Kamran Barin, Dr. Moslem Shabani, Dr. Nima Rezazadeh

 

New Insights into VNG

 

2

Dr. Lilian, Dr. Mohsen Ahadi

 

Wide Band Tympanometry

 

3

جناب آقای دکتر سیدجلال ثامنی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 جناب آقای امین ابراهیمی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

ارزیابی های گوش واقعی

 

 

4

جناب آقای دکتر مسلم شعبانی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 

رديابي آستانه با استفاده از پاسخهاي الكتروفيزيولوژي ABR و ASSR: با تأكيد بر مطالعات موردي

 

5

جناب آقای دکتر نادرغریب نواز، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی

چگونه کلینیک سمعک خود را پرفروش کنیم (معرفی تکنیک های نوین فروش)

6

جناب آقای امین ابراهیمی،  دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 جناب آقای دکتر نیما رضازاده، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

معرفی نسل جدید سمعک های اتیکن دانمارک، برنافن سوییس و سونیک آمریکا

7

جناب آقای دکتر نادرغریب نواز، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی

 

چگونه کلینیک سمعک خود را پرفروش کنیم

(معرفی تکنیک های نوین فروش)

 

8


لیست کارگاه ها

 

مدرس/مدرسین

 

عنوان کارگاه

 

 

جناب آقای دکتر حمید جلیلوند دکترای تخصصی شنوایی شناسی

-        کارگاه REM  در کودکان

1

جناب آقای حسام الدین امام جمعه ،کارشناس شنوایی شناسی،رییس مرکزکاشت حلزون حضرت رسول اکرم)

کارگاهEABR 

(موارد کاربرد به ویژه قبل از کاشت حلزون در موارد نوروپاتی همراه با  نحوه انجام وتفسیر نتایج)

2

سرکارخانم ثمر ربانی ،کارشناس ارشد شنوایی شناسی

-نکات تجویز، تنظیم و fine-tuning سمعک در نوزادان و کودکان     

 

3

جناب آقای دکتر معارف وند، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

سرکارخانم عبدی،کارشناس ارشدشنوایی شناسی

-تازه های کاشت حلزون در حوزه های پردازشی و دیگرحوزه های مرتبط            

 

4

جناب آقای دکتر نیما رضازاده،دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 

-Implantable Hearing Devices   

 

5

جناب آقای دکتر بهروز سلامت،

جناب آقای دکتر فرمانی و همکاران

 

آشنایی با آخرین رویکردهای جدید درمانی وزوز گوش، توسط تکنیک فرکانس مادون پایین نوروفیدبک

       New approaches to Tinnitus Treatment by Infra-low Frequency Neurofeedback Therapy

6

جناب آقای دکترسعیدمحمودیان ،دکترای تخصصی شنوایی شناسی

کارگاه مدیریت درمانی وزوز گوش با استفاده از سمعک

7

جناب آقای دکتر محسن احدی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی،دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

       Current and emerging techniques of Otolith testing

 

8

جناب آقای دکترصادق جعفرزاده،دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 جناب آقای مجید حدادی اول،کارشناس ارشد شنوایی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارزیابی کانال های نیم دایره با استفاده از آزمون vHIT

9

جناب آقای رضا صادقی ،کارشناس شنوایی شناسی

سرکارخانم مینا  باقری موسوی ،کارشناس ارشد شنوایی شناسی کرمانشاه

سرکارخانم  طاهره یحیی پور ،کارشناس شنوایی شناسی

 سرکارخانم حاج غلامرضايي، كارشناس ارشد گفتاردرماني

 

گزارش موارد بالینی مراجعان چالش برانگیز مراکز خانواده و کودکان با اختلالات شنوایی

 

10

جناب آقای دکتر بهروز سلامت،

 جناب آقای دکتر سعید محمودیان دکترای تخصصی شنوایی شناسی

آشنایی با رویکردهای اینتگریتیو و غیرتهاجمی تکنیک های نوروماجولیشن در درمان وزوز گوش

                Non-invasive and Integrative Neuromodulation Approaches Towards Treating Tinnitus

 

 

11

جناب آقای دکتر سعید محمودیان و همکاران  ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

-معرفی و آموزش کار با سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به وزوز گوش در کشور و نحوه همکاری– معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور

 

 

12

سرکارخانم سارا سرداری، شنوایی شناس، دانشجوی دکتری علوم اعصاب 

 جناب آقای احمد پور محمد، گفتار درمانگر، دانشجوی دکتری علوم اعصاب

 

- کارگاه ثبت و ارزیابی پاسخ های وابسته به رویداد

 

13

جناب آقای دکتر سعید ملایری ،دکتری شنوای شناسی

سرکارخانم الهه بهرامیان ،کارشناسی شنوایی شناسی

ارزیابی و درمان بدشنوایی (مشکلات پردازش شنوایی):کارگاه ویژه مراکز خانواده و کودکان با اختلالات شنوایی

 

14