محل كنگره


با مجتمع برج سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل برگزاری هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران بیشتر آشنا شوید


  :روش دسترسی به مجتمع برج سپید - محل برگزاری کنگره

آدرس: مشهد - رضاشهر - بلوار خاقانی - نبش خاقانی 10:


جهت دسترسی با وسایل نقلیه عمومی روش‌های زیر پیشنهاد می‌شود
:
از فرودگاه
:
با استفاده از مترو در ایستگاه فلسطین پیاده شوید و در ابتدای بلوار شهید منتظری (تلویزیون) (پایانه فلسطین) سوار اتوبوس‌های خط 95 و 96/1 شوید. در تقاطع خاقانی پیاده شوید و یک دقیقه بعد به مجتمع برج سپید خواهید رسید
.
از راه‌آهن
:
در پایانه راه‌آهن سوار اتوبوس خط 29 (مقصد پایانه فلسطین) شوید. در پایانه فلسطین سوار اتوبوس‌های خط 95 و 96/1 شوید. در تقاطع خاقانی پیاده شوید و یک دقیقه بعد به مجتمع برج سپید خواهید رسید
.
از پایانه (ترمینال) اتوبوسرانی امام رضا (ع)
:
سوار خطوط BRT به سمت حرم مطهر شوید و در میدان برق (بسیج) پیاده شوید. با استفاده از مترو در ایستگاه فلسطین پیاده شوید. در ابتدای بلوار شهید منتظری (تلویزیون) (پایانه فلسطین) سوار اتوبوس‌های خط 95 و 96/1 شوید. در تقاطع خاقانی پیاده شوید و یک دقیقه بعد به مجتمع برج سپید خواهید رسید..

کلیک کنید