برنامه كلي كنگره

 

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران


 (3 تا 5 اردیبهشت 1398)
روز اول


 


روزدوم


 


روزسوم


ثبت نام ودریافت پکیج

 

7:30-8:30

جلسه اول

کودکان: غربالگری،ارزیابی و تشخیص

8:00-10:00


جلسه اول

وزوز

8:00-10:30

افتتاحیه و جلسه اول

8:30-10:35


رونمایی گایدلاین مداخلات زودهنگام خانواده محور FCEI


10:00-10:30


استراحت و پذیرایی

10:30-10:40


استراحت و پذیرایی

10:30-10:40

 

استراحت و پذیرایی

10:35-10:50


جلسه دوم

کودکان:توانبخشی و مداخله زودهنگام

10:40-13:00

مجمع عمومی

10:40-13:00جلسه دوم

تعادل:ارزیابی و تشخیص10:50-13:00


ناهار و نماز

13:00-14:00


ناهار و نماز

13:00-14:00جلسه سوم:

تعادل:مداخله و توانبخشی

14:00-16:00


ناهار و نماز

13:00-14:00

جلسه دوم

نوروساینس

14:00-15:50


استراحت و پذیرایی

16:00-16:10


جلسه سوم:اختلالات پردازش شنوایی مرکزی

14:00-16:15


استراحت و پذیرایی


15:50-16:00


استراحت و پذیرایی


16:15-16:25


 

جلسه ارائه پوسترها


16:00-18:30

 

جلسه چهارم

کودکان:سمعک و کاشتهای شنوایی


16:25-18:30


 

جلسه سوم

نشست تخصصی مراکز توانبخشی وخانواده و کودکان با اختلالات شنوایی

16:15-18:30

 

کارگاه

18:30-20:00 


کارگاه

18:30-20:00
اختتامیه