برنامه هاي تفضيلي
 برنامه هجدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران (3 تا 5 ارديبهشت 1398)
روز اول:3   ارديبهشت 1398 (سالن اصلي)


محور اصلي موضوعات روز اول : تعادل و سرگيجه (تشخيص ،آزمونها، توانبخشي و مداخله)
ساعتسخنرانعنوان08:30

07:30

تلاوت قرآن و سرود جمهوري اسلامي ايران

09:00

08:30

افتتاحيه :
- سخنراني جناب آقاي دكتر علي قهرماني (دكتراي تخصصي مديريت، رياست انجمن علمي شنوايي شناسي ايران)
- سخنراني سركارخانم دكتر گيتامولّلي (دبير علمي كنگره، كارشناس ارشد شنوايي شناسي و دكتراي تخصصي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي،دانشياردانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي)

- سخنراني جناب آقاي دكتر سيداميرحسين قاضي زاده ( پزشك متخصص جراح و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي)

- سخنراني: جناب آقاي دكتر عبدالرضا عزيزي( پزشك متخصص ،جراح و نماينده شورايعالي نظام پزشكي ايران )                               

10:35

09:00

هيات رييسه جلسه اول
سركارخانم مهين صدايي ،جناب آقاي محمد شيراوند،جناب آقاي داود رستميان، جناب آقاي مجتبي خراعي،جناب دكترخسروگورابي،جناب دكترسعيداسدملايري

09:20

09:00

اخلاق در شنوايي شناسي

سخنران مدعو:

 جناب آقاي دكتر مسعود فيروزي، شنوايي شناس،دكتراي مديريت استراتژيك


09:40

09:20

حمايتهاي حقوقي ازناشنوايان با نگاهي به وضعيت ايران

سخنران مدعو:

سركارخانم افسانه عطايي،كارشناس شنوايي شناسي،كارشناس ارشد حقوق بين الملل

10:15

09:40

Functional tests of vestibular systems

سخنران مدعو:

ِDr Kamran Barin,United States


10:35

10:15

كاربرد تحريك الكتريكي درتشخيص و توانبخشي دهليزي

سخنران مدعو:

جناب آقاي دكتر مسلم شعباني،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

10:50

10:35

استراحت و پذيرايي

13:00

10:50

هيات رييسه جلسه دوم
سركارخانم دكترسحرشميل شوشتري،سركارخانم مهري ملكي،سركار خانم طيبه فلاح نژاد،سركارخانم دكترپروانه مهدي،سركارخانم مهنازحسيني،سركارخانم آزاده برنا،سركارخانم رضوان افشار

11:10

10:50

Bilateral Vestibular dysfunction in Persian adults and elderly

سخنران مدعو:جناب آقاي دكتر صادق جعفرزاده،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

11:15

11:10

پرسش و پاسخ


11:30

11:15

ارتباط و تاثير بيماري ديابت بر سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم (BPPV)

جناب آقاي مازيار خورشيدي، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

11:35

11:30

پرسش و پاسخ


11:50

11:35

نقش اختلالات گوش مياني در بروز مشكلات تعادلي كودكان

سركارخانم مريم قرباني، كارشناسي شنوايي شناسي, دانشجو دانشگاه علوم پزشكي اراك

جناب آقاي مهدي پناهيان،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتري تخصصي شنوايي شناسي

11:55

11:50

پرسش و پاسخ


12:10

11:55

درگيري سيستم دهليزي توسط فرآيندخودايمني در بيماري آرتريت روماتوئيد

سركار خانم ناهيد حيدري، كارشناسي ارشد شنوايي شناسي

12:15

12:10

پرسش و پاسخ


12:50

12:15


سخنران مدعو :Dr. Kamran Barin

Comparing vhit and caloric tests in different vestibular diseases

13:00

12:50

پرسش و پاسخ


14:00

13:00

ناهار و نمازجلسه سوم(تعادل:مداخله و توانبخشي):
14:00-16:00


15:00

14:00

بخش اول: سخنراني­ها


15:10

14:00

هيات رييسه جلسه سوم
جناب آقاي دكتر قاسم محمدخاني ،سركارخانم سهيلا شايان مهر، ،جناب آقاي فرزاد حمزه­پور، سركارخانم بهنوش كمالي،سركارخانم زهراحسيني

14:15

14:00

كاشت دهليزي در انسان

سخنران مدعو:جناب آقاي دكترمحسن احدي:دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

14:30

14:15

توانبخشي دهليزي و عملكردهاي شناختي

سخنران مدعو:سركارخانم ميمنه جعفري:كارشناس ارشد شنوايي شناسي ،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

14:40

14:30

تأثير توانبخشي وستيبولار بر عملكرد تعادلي سالمندان با سرگيجه مزمن: يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي

جناب آقاي دكترآرش بيات،دكتراي تخصصي  شنوايي شناسي

14:50

14:40

بررسي تأثير توانبخشي دهليزي بر كيفيت گيجي و سردرد در مبتلايان به ميگرن دهليزي 15-9 ساله

سركارخانم بهاره صوفي نيا، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

15:00

14:50

تآثير توانبخشي اكولوموتور بر توجه بينايي-فضايي در كودكان مبتلا به ديسلكسي

سركاردكترفاطمه جعفرلو،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

15:10

15:00

رشد حركتي در كودكان ناشنوا


سركارخانم پروين ويسكرمي،كارشناس شنوايي شناسي ،كارشناس ارشد و  دانشجوي دكتراي روانشناسي


15:10 -16:00       بخش دوم:ميزگرد تخصصي


عنوان ميزگرد: چالش­ها و تازه­ها در توانبخشيِ افراد مبتلا به افت عملكرد دهليزي

گرداننده: جناب آقاي دكترحسين طالبي

(دكتري تخصصي شنوايي­شناسي)
اعضا پنل: سركارخانم دكتر منصوره عادل  قهرمان،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر صادق جعفرزاده ،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكترمحسن احدي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر نيمارضازاده،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر مسلم شعباني،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

استراحت و پذيرايي

16:00-16:10

18:30

16:00

جلسه ارائه پوسترهاروز دوم: 4  ارديبهشت 1398


محور اصلي موضوعات روز دوم : اطفال(غربالگري،تشخيص،توانبخشي و مداخله، تجويزسمعك/كاشت هاي شنوايي)جلسه اول: كودكان: غربالگري،:ارزيابي و تشخيص 8:00-10:30ساعتسخنرانعنوان08:05

08:00

تلاوت قرآن

10:50

08:05

هيات رييسه جلسه اول
سركارخانم همازرين كوب،سركارخانم دكترمرضيه اميري،،سركارخانم دكترفاطمه طاهري،سركارخانم ليلافرجي،جناب آقاي مرتضي حميدي

08:15

8:00


New insights in to wide band tympanometry

سخنران مدعو:


Dr.Lillian,Denmark08:30

08:15

تخمين حداقل پهناي سطح پلاتوي نمودار ماسكينگ بين دو نقطه معين با استفاده از رابطه تفاضل اختلاف نويز از اختلاف تون  و مقايسه آن با مقدار بدست آمده از روش مرسوم در افراد هنجار و افراد با كم شنوايي انتقالي و حسي عصبي


جناب آقاي دكترجلال ثامني،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

08:45

08:30

بررسي ميانگين آستانه شنوايي 127 كودك با آترزي يك طرفه و دو طرفه گوش

جناب آقاي وحيدمرادي ،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:00

08:45

بهبود خروجي برنامه جهاني غربالگري شنوايي نوزادان با انجام آن با غربالگري تيروئيد

سركارخانم ويدارحيمي، ،كارشناس ارشد شنوايي شناسي ،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:10

09:00

يافته هاي هيستوپاتولوژي عقده مارپيچي مدل نوروپاتي شنوايي با القاي ديابت در رت

سركارخانم دكتر فاطمه حيدري، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:20

09:10

حساسيت ازمون ABR در تشخيص سيناپتوپتي حلزوني(كم شنوايي پنهان)

جناب آقاي رضا ايراني، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

سركاردكترمحبوبه شيخ زاده،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:30

09:20

سندروم آلپورت

سركار خانم گلناز مرادي پور، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتركريم ستاري،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:40

09:30

بررسي عملكرد شنوايي  درچرخه ي هورموني استروژن _ پروژسترون

سركارخانم دكترفرانك امامي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:50

09:40

اثر بخشي درمان 14 روزه بر درمان اوتيت مديا مزمن در 1633 كودك

جناب آقاي جواد فخري، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

10:00

09:50

گزارش موردي : نتيجه ارزيابي شنوايي كودك 4ساله بااختلال گفتاري (با نتيجه غربالگري شنوايي دربدو تولد به روش OAE و گذرpass)

سركارخانم مهري لمسه خراساني، كارشناس ارشدشنوايي شناسي

سركار خانم مهري محمدي، كارشناس شنوايي شناسي


رونمايي راهنماي باليني(گايدلاين )مداخلات زودهنگام خانواده محور كودكان ناشنوا/كم شنوا  FCEI

اعضاكميته:

سركار خانم دكترگيتاموللي،،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دكتراي روانشناسي

سركار خانم اكرم فراهاني،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

 جناب آقاي سيروان نجفي،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

، سركار خانم دكترمليحه مظاهريزدي، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

،جناب آقاي دكتراميرعباس ابراهيمي، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

سركار خانم ميمنه جعفري،،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

سركار خانم نسرين گوهري،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

، سركار خانم روياعبدي،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،

، سركار خانم دكترسيماتاجيك، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

10:00-10:30

10:40

10:30

استراحت و پذيرايي

12:40

10:40

جلسه دوم :كودكان:توانبخشي و مداخله زودهنگام

هيات رييسه جلسه دوم :

سركار خانم  ساراحسني،سركارخانم سعيده سعادتي،سركارخانم طاهره رهبر،سركارخانم فاطمه مقدسي، سركار خانم دكتر ريحانه طوفان، سركار خانم دكترمرضيه كردوني،سركارخانم زهره قوچاني

10:55

10:40

مروري بر مشكلات رفتاري هيجاني كودكان ناشنوا

سخنران مدعو: سركار خانم دكترفاطمه نيكخو ،شنوايي شناس ،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي

11:05

10:55

مقايسه مهارت هاي گفتاري، زباني و شناختي كودكان فارسي زبان داراي كاشت حلزون با و بدون اختلالات توجهي/ بيش فعالي (ADHD)

سركار خانم دكترافسانه دوستي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي


11:15

11:05

تدوين نرم افزار آموزش مفاهيم انتزاعي براي دانش آموزان ناشنوا دبستاني

سركار خانم آزاده ضيايي،كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
سركارخانم عاطفه احمدي،كارشناس ارشد مهندسي نرم افزار11:25

11:15

تاثير روش شنوائي_كلامي در پيشرفت مهارت هاي زبان دريافتي و زبان بياني در كودكان داراي كاشت حلزون شنوائي

جناب آقاي دكتر حميد طيراني، كارشناس ارشد گفتار درماني ، دكتراي تخصصي زبان شناسي

11:35

11:25

تدوين برنامه آموزشي لالايي و ترانه هاي حركتي و ريتميك براي كودكان ناشنواي كاشت حلزون شده زير 3 سال و اثر بخشي آن بر مهارتهاي ارتباطي و تعامل والد - كودك

سركارخانم مريم قنواتي نژاد، كارشناس شنوايي شناسي، كارشناس ارشد روانشناسي كودكان استثنايي

11:45

11:35

توانبخشي كاشت حلزون: معرفي پرسش¬نامه IT-MAIS و نسخه فارسي آن

جناب آقاي رضا گراوند، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

11:55

11:45

اثربخشي آموزش مهارت هاي  عصب روانشناختي برمشكلات حافظه دانش آموزان ناشنواي كاشت حلزون شده

سركار خانم فرزانه كاظميني، كارشناس ارشد شنوايي شناسي

12:05

11:55


Deaf children with developmental disabilities:Challenges in early intervention

سخنران مدعو:

Mrs. Jacquie Simpson, Noah’s Ark early Intervention Center ,Melborne,Australia.

12:05-13:00
ميزگرد تخصصي:

توانبخشي كودكان كم شنواي دو يا چندمعلوليتي

گرداننده ميزگرد: سركارخانم دكترگيتاموللي،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي

اعضا:

سركارخانم دكترمعصومه قاسمي،گفتاردرماني،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي

جناب آقاي دكتركورش امرايي ،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي

سركارخانم دكترفاطمه نيكخو ،شنوايي شناس،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي

جناب آقاي دكتراحمداحمدي،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي

جناب آقاي دكترمحمد حسين آبادي، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي


14:00

13:00

ناهار و نماز


ميزگرد و جلسه سوم  (اختلالات پردازش شنوايي مركزي)

14:00-16:15-16:15

14:00

جلسه سوم

هيات رييسه جلسه سوم:

سركار خانم دكتر افسانه دوستي، سركار خانم دكتر زهرا حسيني دستگري، سركار خانم دكتر ليلا جليلوند، جناب آقاي دكتر نعمت الله روحبخش، سركار خانم دكترفهيمه حاجي ابوالحسن

14:15

14:00

چالشهاي ارزيابي و تشخيص افتراقي اختلال پردازش شنيداري در چند ابتلايي

سخنران مدعو:

جناب آقاي احسان نگين،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي


14:25

14:15

ساخت، تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي آزمون سريع گفتار در نوفه با تاكيد بر فركانس بالا

سركار خانم مريم اميري جهرمي، دانشجوي كارشناسي ارشد شنوايي شناسي

14:35

14:25

گزارش موردي : بررسي تأثير تربيت شنوايي با هدف تقويت مهارت هاي پردازش زماني و بازشناسي گفتار به ويژه در حضور نويز زمينه در كودك داراي اختلال طيف نوروپاتي شنوايي

سركار خانم الهه بهراميان، كارشناس شنوايي شناسي

جناب آقاي دكترسعيد اسدملايري،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

14:45

14:35

بررسي تاثير تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه( tDCS ) بر توجه وحافظه فعال در كودكان با اختلال يادگيري

جناب آقاي دكترمحمد حسين آبادي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

14:55

14:45

تدوين برنامه تربيت دايكوتيك با همهمه چندگوينده و تأثير آن بر توانايي بازشناسي گفتار در حضور نويز كودكان دچار اختلال يادگيري

جناب آقاي دكترمحمد ابراهيم مهدوي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

15:05

14:55

مروري بر توانايي شنيداري مركزي در كودكان دچار شكاف كام و لب

سركار خانم نرجس زارعي دانشجوي كارشناسي شنوايي شناسي

سركار خانم دكتر زهرا حسيني دستگردي، كارشناس ارشد شنوايي شناسي ودانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

16:15

15:05

ميزگرد :

چالش هاي ارزيابي و توانبخشي اختلال پردازش شنوايي در كودكان

گرداننده: سركار خانم دكتر سعيده مهركيان، دكتري تخصصي شنواي شناسي

اعضا  : 

جناب آقاي دكتر محسن احدي ، دكتري تخصصي شنواي شناسي

جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم مهدوي، دكتري تخصصي شنواي شناسي

جناب آقاي دكتر احمدرضا ناظري ، دكتري تخصصي شنواي شناسي

جناب آقاي دكتر احسان نگين،دانشجوي دكتري تخصصي شنواي شناسي

16:25

16:15

استراحت و پذيرايي

18:30

16:25


جلسه چهارم: كودكان:سمعك و كاشتهاي شنوايي

16:40

16:25

پيامدهاي شناختي كاربرد تجهيزات تقويت شنيداري در كودكان

سخنراني مدعو:جناب آقاي دكتر عطا حيدري ،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

17:50

16:40

ميزگرد تخصصي:

"چالش هاي سمعك و كاشت حلزون در كودكان"

گرداننده : سركار خانم دكترمهنا جوانبخت، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

اعضا:

جناب آقاي حسام الدين امام جمعه،كارشناس شنوايي شناسي

جناب آقاي دكترسيدجلال ثامني،، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر حميد جليلوند، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر مجتبي توكلي، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي محمدرضا طالع، ،كارشناس ارشد شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر عقيل آبسالان، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

18:30

17:50

هيات رييسه جلسه چهارم :

جناب آقاي دكتر رضاحسين آبادي- سركارخانم دكتر مهسا سپهرنژاد- سركارخانم دكتر مهديه حسنعلي فرد-جناب آقاي محمدحسين نيلفروش-جناب آقاي دكترمحسن منادي- جناب آقاي دكتر كريم ستاري-جناب آقاي فرزاد موبدشاهي

18:00

17:50

بررسي تاثيرات كاشت حلزون پيش زباني بر پتانسيل هاي برانگيخته قشري شنوايي با محركات گفتاري در كودكان

جناب آقاي مجيد كريمي، كارشناسي ارشد شنوايي شناسي

18:10

18:00

درك احساسات ناشي از موسيقي در كودكان كم شنوا برخوردار از فيتينگ بايمودال

سركارخانم ساره شيرواني،كارشناس ارشد شنوايي شناسي

18:20

18:10

بررسي آستانه شنوايي افراد هنجار، بر اساس In Situ Audiometry  نرم ‌افزار‌ كمپاني‌هاي مختلف ، داخل و خارج از اتاقك اكوستيك و مقايسه آنها با اديومتري مرسوم

جناب آقاي اميرشايان آتش فراز ،كارشناس شنوايي شناسي

جناب آقاي دكترسيدجلال ثامني،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

18:30

18:20

تغييرات در توانايي استخراج pitch با تغييرات درtimbre نت هاي موسيقي

سركارخانم انيس السادات حسيني،كارشناس شنوايي شناسي،

جناب آقاي دكترمحمد معارف وند،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

روز سوم: 5  ارديبهشت 1398 (سالن اصلي)


محور اصلي موضوعات: وزوز  و نوروساينس و نشست تخصصي مراكز خانواده و كودك كم شنوا
ساعتسخنرانعنوان08:05

08:00

تلاوت قرآن

10:35

08:05

جلسه اول :وزوز

هيات رييسه جلسه اول

جناب آقاي دكتر سعيد محموديان، سركارخانم دكتر اكرم پوربخت، جناب آقاي دكتر محمدابراهيم مهدوي، سركارخانم دكتر مريم عمادي،مهرنازمحبي،سركار خانم مريم كريمي،سركار خانم شقايق اميدوار

08:20

08:05

The Characteristics of Cognitive Impairment in Subjective Chronic Tinnitus

سخنران مدعو:

جناب آقاي دكتر سعيد محموديان، دكتراي تخصصي علوم اعصاب شنوايي و الكتروفيزيولوژي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران، پژوهشكده سلامت حواس پنجگانه، مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سروگردن 

08:35

08:20

مروري كلي بر روند مديريت وزوز گوش و تعيين جايگاه مناسب هر يك از روش هاي آن

سخنران مدعو:

 سركار خانم دكتر اكرم پوربخت، دانشيار دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران

08:45

08:35

Functional Connectivity and Source         Analysis in Chronic Tinnitus  

جناب آقاي مهندس اسدپور، (سخنران) دانشجوي دكتراي مهندسي برق (بيوالكتريك) دانشگاه صنعتي شريف؛ مركز تحقيقات گوش گلو بيني و سروگردن

جناب آقاي دكترمهران جاهد،دكتراي الكترونيك، استاديار دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف

جناب آقاي دكتر سعيد محموديان،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

08:55

08:45

بررسي تاثيرات تحريكي، مهاري و ترميمي فوتواكوستيك بر روي وزوزهاي مزمن گوش

سركارخانم دكتركتايون منتظري،پزشك عمومي دانشجوي دكتراي تخصصي علوم اعصاب شنوايي، پژوهشكده سلامت حواس مركز تحقيقات گوش گلو بيني و سروگردن، دانشگاه علوم پزشكي ايران

 جناب آقاي دكتر سعيد محموديان، ، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر محمد فرهادي،دكترمتخصص گوش وحلق و بيني

09:05

08:55

تحليل امواج مغزي در افراد مبتلا به وزوز گوش با دو روش خطي و غير خطي

سركارخانم دكتراكرم  پوربخت، ، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر طالبيان، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

سركارخانم دكترمريم صادقي جم،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر سامر محسن، متخصص گوش و حلق و بيني و دكتراي شنوايي شناسي از سوريه

09:15

09:05

بررسي عملكرد پردازش زماني در افراد مبتلا به وزوز گوش

سركارخانم دكتر مريم عمادي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:25

09:15

مقايسه پلاستيسيته ايجاد شده به دنبال بكار گيري انواع روش هاي توانبخشي: تربيت شنوايي، بازآموزي و تعديل عصبي در بيماران مبتلا به وزوز گوش

سركارخانم فائزه فضلي،كارشناس شنوايي شناسي

،سركارخانم دكترفرزانه ضميري،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:35

09:25

كاربرد تحريك جريان مستقيم تراجمجمه اي (tDCS )در درمان افرادمبتلا به وزوز

جناب آقاي سيروان نجفي ،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:45

09:35

نقش وزوز گوش در اختلال پردازش شناختي

سركارخانم زهرامرداني،كارشناس شنوايي شناسي،

جناب آقاي مهدي پناهيان،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

09:45 -10:30

ميزگرد:

معرفي بيماران مبتلا به وزوز گوش و بحث در مورد روند مديريت و تبيين روش هاي مناسب درماني آنها

گرداننده ميزگرد: جناب آقاي دكتر سعيد محموديان ،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

اساتيد ميزگرد:

سركارخانم دكتر ندا علي فتاحي: بورد تخصصي اعصاب و روان

سركارخانم دكتر مهنا جوانبخت: دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

سركارخانم دكتر فرنوش جاراللهي: دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

سركارخانم دكتر مريم صادقي جم: دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر محمدابراهيم مهدوي: دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتر روح الله روحبخش: دكتراي تخصصي شنوايي شناسي


موضوعات مطرح در ميزگرد:

New approaches in Neuromodulation for treating tinnitus

Cognitive Behavioral Therapy

Neurobiofeedback

Pharmacotherapy

Auditory Stimulation

Questionnaires & History

Clinical Examination

Audiological measurements

Tinnitus in Children

10:40

10:30

استراحت و پذيرايي

13:00

10:30

مجمع عمومي شنوايي شناسان ايران

14:00

13:00

ناهار و نماز

16:00

14:00

جلسه دوم :نوروساينس

هيات رييسه جلسه دوم :

سركار خانم دكترآزاده ايماني، سركار خانم دكترمريم دلفي، سركار خانم سميه فلاح زاده، سركار خانم مژده صفوي، سركار خانم مهري ملكي، سركار خانم دكتر پريسا رسولي فرد ، سركار خانم دكترالهه شجاعي

14:15

14:00

شواهد نوروساينس شنوايي در  ASA با تكيه بر پاسخ هاي الكتروفيزيولوژيك شنوايي

سخنران مدعو: جناب آقاي دكتر حسين طالبي،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

14:30

14:15

شواهدي از اختلال پردازش فضايي در بيماران اسكيزوفرني بر پايه ي پاسخ هاي الكتروفيزيولوژيك مغزي به محرك هاي يك طرفه و دو طرفه شنيداري

سركارخانم دكتر سارا سرداري،شنوايي شناس،دكتراي نوروساينس

14:45

14:30

توانايي درك گفتار در نويز مي تواند با عملكرد دستگاه شنوايي وابران مرتبط باشد: بررسي مقايسه اي در كودكان هنجار و نارساخوان

جناب آقاي رسول پناهي، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

15:00

14:45

نقش پردازش هاي Bottom-up و Top-down در درك پيام شنيداري  

سركارخانم انسيه عبادي ،كارشناس ارشد شنوايي شناسي

15:15

15:00

تحريك نوري عصب شنوايي

سركارخانم معصومه رسول زاده،كارشناس شنوايي شناسي،

دكترمحمدمعارف وند،دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

15:30

15:15

سلولهاي بنيادي و كم شنوايي در آيينه ي تحقيقات

سركارخانم ديانا داوري،كارشناس شنوايي شناسي

،سركارخانم فاطمه طاهري،كارشناس ارشد  شنوايي شناسي

15:40

15:30

بررسي اثرتجربه شنيداري با موسيقي پلي فونيك بر عملكرد حافظه شنيداري، بينايي و منطقي در افراد داراي شنوايي هنجار

سركارخانم شيما حبيب زاده،كارشناس ارشد شنوايي شناسي


15:50

15:40

نقش استرس در بروز اختلالات شنيداري

سركار خانم الهه ولي نژاد ،كارشناس شنوايي شناسي

،سركارخانم بهيه كهنسال،كارشناس ارشد شنوايي شناسي

16:00

15:50

استراحت و پذيرايي

18:30

16:00

جلسه سوم :

نشست تخصصي مراكز توانبخشي و مراكز خانواده و كودكان با اختلالات شنوايي سراسر كشور

18:30

16:00

ميزگرد تخصصي:

عنوان ميزگرد:راهكارهاي مداخله زودهنگام

گرداننده ميزگرد:سركارخانم نسرين گوهري،كارشناس ارشد شنوايي شناسي،دانشجوي دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

اعضا ميزگرد:

جناب آقاي دكترسعيد ملايري، دكتراي تخصصي شنوايي شناسي

جناب آقاي دكتراكبردارويي،دكتراي تخصصي گفتاردرماني

،سركارخانم مامك جولايي،كارشناس ارشد گفتاردرماني

جناب آقاي دكترحميدطيراني، كارشناس ارشد گفتار درماني و دكتري تخصصي زبان شناسي

سركارخانم مريم وهاب،كارشناس ارشد گفتاردرماني

سركارخانم مهري لمسه خراساني،كارشناس ارشد شنوايي شناسي

 جناب آقاي مصطفي قاسمي،كارشناس گفتاردرماني

جناب آقاي رضا صادقي،كارشناس شنوايي شناسي

سركارخانم دكترحميده سادات خادمي،دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي


اختتاميه