ليست كارگاه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي

لیست کارگاه ها

 مدرس/مدرسین

 عنوان کارگاه

 

 جناب آقای دکتر حمید جلیلوند دکترای تخصصی شنوایی شناسی-        کارگاه REM  در کودکان

1جناب آقای دکتر معارف وند، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

سرکارخانم عبدی،کارشناس ارشدشنوایی شناسی

-تازه های کاشت حلزون در حوزه های پردازشی و دیگرحوزه های مرتبط            

 

2جناب آقای دکتر نیما رضازاده،دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 -Implantable Hearing Devices   

 

3جناب آقای دکتر بهروز سلامت،

جناب آقای دکتر فرمانی و همکاران

 آشنایی با آخرین رویکردهای جدید درمانی وزوز گوش، توسط تکنیک فرکانس مادون پایین نوروفیدبک

New approaches to Tinnitus Treatment by Infra-low Frequency Neurofeedback Therapy

4

 

جناب آقای دکترسعیدمحمودیان ،دکترای تخصصی شنوایی شناسی

کارگاه مدیریت درمانی وزوز گوش با استفاده از سمعک

5جناب آقای دکتر محسن احدی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی،دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

    Current and emerging techniques of Otolith testing

 

6جناب آقای رضا صادقی ،کارشناس شنوایی شناسی

سرکارخانم مینا  باقری موسوی ،کارشناس ارشد شنوایی شناسی کرمانشاه

سرکارخانم  طاهره یحیی پور ،کارشناس شنوایی شناسی

 سرکارخانم حاج غلامرضايي، كارشناس ارشد گفتاردرماني

 گزارش موارد بالینی مراجعان چالش برانگیز مراکز خانواده و کودکان با اختلالات شنوایی

 

7جناب آقای دکتر بهروز سلامت،

 جناب آقای دکتر سعید محمودیان دکترای تخصصی شنوایی شناسیآشنایی با رویکردهای اینتگریتیو و غیرتهاجمی تکنیک های نوروماجولیشن در درمان وزوز گوش

   Non-invasive and Integrative Neuromodulation Approaches Towards Treating Tinnitus

 

 

8جناب آقای دکتر سعید محمودیان و همکاران  ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

-معرفی و آموزش کار با سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به وزوز گوش در کشور و نحوه همکاری– معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور

 

 

9جناب آقای دکتر سعید ملایری ،دکتری شنوای شناسی

سرکارخانم الهه بهرامیان ،کارشناسی شنوایی شناسیارزیابی و درمان بدشنوایی (مشکلات پردازش شنوایی):کارگاه ویژه مراکز خانواده و کودکان با اختلالات شنوایی

 

10دکتر حسین نامور

کارگاه آشنایی با نرم افزار ساخت و ویرایش صدا (AUDACITY) جهت صدا درمانی د ر وزوز گوش
(دانشگاه ایران)

11