شايا درمان نوين

کارگاه های شرکت شایا درمان نوین

کارگاه معرفی مجموعه آزمون های  REM  ونحوه ی تنظیم سمعک های  audifon  آلمان


مدرس :

 

ساسان اعتضادی

 

کارگاه های عملی انجام آزمون های  VNG – VHIT با تاکید بر نکات بالینی


مدرس :

 

سمانه رضایی و ساسان اعتضادی