اخبار و اطلاعيه ها

تبليغات

علمي و پژوهشي

تازه ها

مصاحبه ي زنده دبير هفدمين كنگره شنوايي شناسي ايران با راديو سلامت

مصاحبه ي زنده ي دكتر حميد جليلوند، دبير هفدهمين ...

شنوايي و ارزيابي آن مهم است!

گزارش تصويري شبكه ي سلامت از محورهاي اصلي هفدهمين ...

كارگاه آموزشي اندازه گيري گوش واقعي (روز اول)
اسلايدهاي كارگاه آموزشي اندازه گيري گوش واقعي توسط پروفسور گوستاو مولر از ايالات متحده ي آمريكا

فيلم و كتاب