آرشيو اخبار

انتخابات داخلي هيات مديره

تاريخ : 1400/05/14
موضوعات : انتخابات هيات مديره

در مورخ14 مرداد 99 در دفتر انجمن علمي شنوايي شناسي ايران انتخابات داخلي هيات مديره منتخب انجام و جناب آقاي دكتر خسرو گورابي بعنوان رييس هيات مديره با 7 راي/ سركار خانم دكتر نسرين گوهري با 7 راي بعنوان نايب رييس /جناب اقاي دكتر مسلم شعباني با 4 راي بعنوان دبير / و سركار خانم افسانه عطايي با 7 راي بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب گرديدند

تاييد انتخابات ششمين دوره انجمن علمي شنوايي شناسي ايران

تاريخ : 1400/05/12
موضوعات : تاييد انتخابات

تاييد انتخابات ششمين دوره انجمن علمي شنوايي شناسي ايران طي نامه اي از طرف كميسيون انجمن هاي وزارت بهداشت ابلاغ گرديد

اساسنامه انجمن

تاريخ : 1400/02/20

اطلاعيه انتخابات

تاريخ : 1399/10/23
موضوعات : عضويت در انجمن

فابل توجه شنوايي شناسان محترم لطفا جهت تأييد عضويت در سامانه انتخابات و حق رأي داشتن، ابتدا در سامانه انجمن علمي شنوايي شناسي ايران ثبت نام كنيد.

اطلاعيه انجمن صنفي شنوايي شناسان ايران

تاريخ : 1398/08/28
موضوعات : انتخابات

تأييد امتياز كنگره 18

تاريخ : 1398/03/07
موضوعات : كنگره

اطلاعيه امتياز آموزش مداوم (كنگره 18)

تاريخ : 1398/02/21
موضوعات : كنگره

اصلاح امتيازات

اطلاعيه مهم ثبت نام كنگره

تاريخ : 1398/01/29
موضوعات : كنگره

طرح ارزيابي رايگان شنوايي (غربالگري)

تاريخ : 1397/12/09

اعلام جدول زماني و نحوه ثبت نام در هجدهمين كنگره شنوايي شناسي

تاريخ : 1397/11/23
 1  2  3  >  >>