آرشيو بانك مقالات

الكتروكلئوگرافي

خلاصه :

The clinical uses of electrocochleography are reviewed with some technical notes

گايدلاين اديولوژي آمريكا در خصوص بيماران دچار كم شنوايي حسي عصبي شديد تا عميق

خلاصه :

This practice guideline was prepared by the American ...

گايدلاين باليني وزوز

خلاصه :

گايلاين ارايه شده در حوزه ي باليني وزوز و تاثيرانواع ...

گايدلاين جامعه ي اديولوژي انگلستان در خصوص ارزيابي دهليزي - ثبت حركات چشم

خلاصه :

This document presents a Recommended Procedure by the British Society of Audiology ...

گايدلاين اديولوژي آمريكا درخصوص تجويز سمعك براي اطفال

خلاصه :

This document was prepared by the American Academy of Audiology Task Force on ...

گايدلاين ارزيابي و مديريت نوروپاتي شنوايي

خلاصه :

This document outlines the recommendations of the Newborn ...

گايدلاين آزمايش كوكلئار ميكروفونيك

خلاصه :

The cochlear microphonic (CM) is a pre-neural response from the cochlear outer hair ...

رويكرد توصيه شده از سوي جامعه ي اديولوژي انگلستان براي انجام تست كاريك

خلاصه :

This document presents a Recommended Procedure by the British Society of

نورم هاي مورد نياز در آزمون VNG و ENG

خلاصه :

داده هاي اين مقاله در خصوص نورم هاي مورد نياز در ...

گايدلاين انجمن علمي شنوايي شناسي ايران در خصوص تجويز سمعك در نوزادان و كودكان

خلاصه :

اين سند مربوط به اصول تجويز و ...

 1