مصاحبه ي زنده دبير هفدمين كنگره شنوايي شناسي ايران با راديو سلامت

Interview on live radio
منبع مصاحبه : استادان دانشگاه , دانشجويان
نوع : علمي آموزشي
موضوع : موضوع جديد , موضوع جديد2
لينك دانلود فايل

خلاصه :

مصاحبه ي زنده ي دكتر حميد جليلوند، دبير هفدهمين كنگره ي شنوايي شناسي ايران، با راديو سلامت (بخش جامعه و سلامت) در خصوص محورهاي اصلي كنگره ي مذكور و اطلاع رساني در سطح جامعه


الحاقات