ضروريات شنوايي

Essentials of Audiology
سال چاپ : 2016
شماره چاپ : 4
تعداد جلد : 1
شماره جلد كتاب : 1
تعداد صفحات : 548
ناشر : ناشر كتاب
قطع كتاب : استاندارد
لينك دانلود فايل كتاب
نويسندگان : Jack Katz, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Buffalo university
مترجم : مترجم دوم

خلاصه :

كتاب ضروريات شنوايي يكي از كتاب هاي مهم اديولوژي با زباني ساده براي توضيح مفاهيم اصلي و باليني اديولوژي است كه در مقطع كارشناسي جزو كتاب هاي درسي دانشجويان اديولوژي است.


الحاقات