اطلاعيه انجمن صنفي شنوايي شناسان ايران

تاريخ : 1398/08/28
موضوعات : انتخابات

احتراماً از كليه همكاران محترم بويژه عزيزان فعال در زمينه مطالبات جامعه شنوايي شناسي تقاضا مي شود با حضور در مجمع عمومي مورخ هفتم آذر ماه، در سالن غدير مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري واقع در خيابان حجاب و اعلام كانديداتوري در هيئت مديره انجمن صنفي، موجبات تحقق مطالبات اين جامعه فرهيخته را فراهم آورند.

با تشكر
هيئت مديره انجمن صنفي