ارايه ي خبر برگزاري هفدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران در اخبار ناشنوايان

تاريخ : 1397/05/08
موضوعات : علمي
منبع اخبار : انجمن شنوايي شناسي ايران

خلاصه : خبر برگزاري هفدهمين كنگره ي شنوايي شناسي ايران در اخبار مخصوص ناشنوايان و با زبان اشاره پخش شد. براي مشاهده ي فيلم خبر به لينك زير مراجعه كنيد. http://isdpf.ir/news4-15/

توضيحات خبر تستي براي همايش شماره يك مي باشد.