ثبت هفدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران در سايت مخصوص ثبت همايش هاي ايران

تاريخ : 1396/12/16
موضوعات : علمي آموزشي
منبع اخبار : منبع اول خبر

خلاصه : اطلاعات و شناشنامه هفدهمين كنگره ي شنوايي شناسي ايران در سايت همايش هاي ايران به ثبت رسيد. لينك: https://www.symposia.ir/AUMED17