طرح ارزيابي رايگان شنوايي (غربالگري)

تاريخ : 1397/12/09

اسامي همكاران شنوايي شناسي استان تهران كه در طرح ارزيابي رايگان شنوايي (غربالگري) در روز يكشنبه 12 اسفند (روز جهاني شنوايي) مشاركت مي نمايند را ميتوانيد در فايل pdf زير مشاهده نماييد.

الحاقات