تهيه سمعك بدون تجويز اديولوژيست فقط دور ريختن پول است

تاريخ : 1397/01/19
منبع اخبار : انجمن شنوايي شناسي ايران

خلاصه : به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حميد جليلوند از سمعك به عنوان يك وسيله پزشكي بسيار حساس و مهم نام برد و تاكيد كرد: اگر سمعك اشتباه تجويز و تنظيم گردد، يا باعث آسيب برگشت ناپذير به سيستم شنوايي فرد براي هميشه مي شود و يا اينكه در درمان كم شنوايي فرد اصلا موثر نخواهد بود. به عبارت ديگر، آنچه كه سمعك را معني مي بخشد، نحوه تجويز، انتخاب، تنظيم، كنترل، اندازه گيري دقيق صداي آن در نزديكي پرده گوش فرد، پايش دوره اي طولاني مدت و تنظيمات مجدد زياد است. به همين علت است كه سمعك همچون دارو بايد تجويز گردد و افراد نبايد سر خود و بدون بررسي هاي پزشكي و اديولوژيك به استفاده از سمعك روي بياورند. استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: در تجويز سمعك بايد از گوش فرد قالب گيري شود كه اين كار بسيار سخت و حساسي است و ريسك آسيب به پرده ي گوش وجود دارد و به همين علت در تعيين تعرفه ي خدمت براي اين كار بيشترين هزينه در نظر گرفته مي شود , چون ريسك و مسووليت آن براي اديولوژيست بسيار زياد است وجزء پراسترس ترين خدماتي است كه اديولوژيست ارايه مي دهد و خود اين تعرفه بالاترين هزينه را دارد. جليلوند با عنوان اين مطلب كه روند شروع و پايان تجويز و تنظيم سمعك نسبتا طولاني است چون عوامل و متغيرهاي زيادي در اين زمينه دخيل هستند، ادامه داد: سمعك يا درون گوش قرار مي گيرد و يا در پشت گوش قرار مي گيرد و به قالبي وصل مي شود كه درون گوش قرار مي گيرد و صدا از طريق آن به پرده گوش ارائه مي گردد. در نوزادان و كودكان كه هميشه در حال رشد هستند، مجراي گوش آنان نيز رشد مي كند و به همين علت با بزرگتر شدن مجراي گوش، سطح فشار صداي تقويت شده از سوي سمعك در مجراي گوش كودك با رشد او كمتر و كمتر مي شود و به همين علت، با وجود سمعك، صداها براي كودك غير قابل شنيدن مي شود و به همين علت، بايد به ازاي هر دو هفته (در اوايل تولد) تا هر دو تا سه ماه (در سنين ٢ تا ٣ سالگي) سطح فشار صداي سمعك درون گوش كودك اولا اندازه گيري گردد و ثانيا سمعك كودك متناسب با آن تنظيم گردد و اين امر در بهترين شرايط نيازمند صرف ٣٠ تا ٤٥ دقيقه از سوي اديولوژيست براي اين امر هست. وي افزود: به علت تغييراتي كه در اثر كم شنوايي در سيستم شنوايي و مغز فرد رخ مي دهد، تقويت صدا به وسيله سمعك بايد دوره اي و طي پروتكل گام به گامي صورت پذيرد. اين روند به طور ميانگين در ۶ تا ۱۰ جلسه رخ مي دهد و به هيچ وجه نمي توان سمعك را فقط در يك جلسه كوتاه تنظيم كرده و تحويل فرد داد. بايد تغييراتي كه در سيستم شنوايي رخ داده را بتدريج و با تنظيمات دوره اي منظم رفع و برطرف كرد. نوروپلاستيسيتي يا شكل پذيري مغز نيازمند صرف زمان و افزايش تدريجي ميزان تقويت است. جليلوند تاكيد كرد: تنظيم سمعك و كنترل و اندازه گيري عملكرد آن اولا نيازمند دانش پيچيده شنوايي، اكوستيك و سايكواكوستيك است، ثانيا نيازمند تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري هست كه هيچكدام داخل كشور توليد نمي شود و تماما از خارج كشور و با قيمت هاي بسيار بالايي تهيه مي گردد و يك كلينيك اديولوژي كه سمعك تجويز مي كند بايد مجهز به تمامي اين تجهيزات باشد. دبير انجمن علمي شنوايي شناسي ايران، گفت: موارد زيادي از اين قبيل در علم اديولوژي در خصوص سمعك وجود دارد، ولي آنچه بايد به آن توجه كرد، خدمات اديولوژيست براي سمعك است. چون اگر اين خدمات ارائه نگردد اولا فرد از سمعك راضي نخواهد بود، ثانيا آن هزينه ارزي كه براي تهيه خود سمعك مي گردد اسراف و بي تاثير خواهد بود و فقط جيب شركت هاي غربي پر خواهد شد. به همين دليل است كه در رشته اديولوژي كه تنها رشته اي است كه متخصصين آن مجاز به تجويز و تنظيم سمعك هستند، فقط ۸۰ نوع خدمت باليني براي سمعك در كتاب كدهاي پزشكي كاليفرنيا تعريف شده است. به همين دليل است كه هزينه تمام شده براي خدمات سمعك در كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي به اندازه دو تا سه برابر قيمت خود سمعك است. وي در ادامه به موضوع گارانتي و خدمات پس از فروش سمعك اشاره كرد و افزود: فرد دريافت كننده سمعك بايد و حتما نزد همان اديولوژيست تجويز كننده مراجعه كند چون بسياري از مشكلات و معضلات سمعك جنبه باليني و اديولوژيك دارد و بايد از لحاظ باليني و فني بررسي و ارزيابي و عيب يابي گردد و اين اديولوژيست است كه بايد تصميم بگيرد براي رفع مشكل چكار كند و آيا سمعك را به شركت سازنده بفرستد يا خير. جليلوند گفت: متاسفانه سيستم بهداشتي كشور هزينه هاي احتمالي براي خدمات گارانتي شركت هاي سازنده و خدمات دهنده سمعك در نظر گرفته است ولي چنين خدمتي را براي اديولوژيست كه در خط اول اين نوع خدمات پس از فروش قرار دارد و بار اصلي بر دوش اوست، در نظر نگرفته است. متاسفانه از آن ۸۰ نوع خدمتي كه در كتاب كاليفرنيا هست و در دنيا در حال اجراست، فقط چند خدمت آن تعيين و اجرا مي شود كه تعداد اين خدمات كمتر از انگشتان يك دست است. وي افزود: براي ارائه خدمات حرفه اي اديولوژي به افراد مراجعه كننده و برگزاري عدالت براي كاربران سمعك و متخصصين اديولوژي نياز است خدمات سمعك در نظر گرفته و اعمال شود. از همين رو، انجمن علمي شنوايي به دنبال رفع چنين معضلاتي از طريق رويكردهاي علمي و قانوني است كه در حال حاضر در اكثر كشورها اجرا و پياده مي شود. مثلا در تركيه، خدمات سمعك به طور كامل اجرا مي گردد به گونه اي كه هزينه تمام شده براي تجويز سمعك حداقل دو برابر قيمت خود سمعك است. جليلوند تاكيد كرد: اگر فقط خود سمعك تهيه و بدون خدمات باليني اديولوژي به افراد ارائه گردد، جز خسران مالي و جسمي چيزي براي فرد به ارمغان نخواهد داشت و ما بايد در راستاي تعريف و تعيين خدمات كامل اديولوژي در حيطه تجويز و تنظيم سمعك نهايت تلاش مان را بكنيم كه هزينه هاي صورت گرفته از سوي فرد يا سازمان هاي بيمه گر به نفع فرد باشد. استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: متاسفانه شاهد هستيم كه سمعك در مغازه هاي خيابان جمهوري و از سوي افرادي ارائه مي شود كه در زمينه شنوايي نه تنها هيچ تخصصي ندارند بلكه اصلا هيچگونه آگاهي در زمينه سمعك نيز ندارند و متاسفانه دراين خصوص قانون وجود دارد ولي اجرا نمي شود. در حالي كه ارائه سمعك در تمامي كشورها فقط توسط متخصصين اديولوژي صورت مي گيرد، حتي در كشورهايي كه رشته اديولوژي را در دانشگاه هاي خود ندارند. در حالي كه رشته اديولوژي در ١٢ دانشگاه كشور ما دانشجو پذيرفته و متخصص تحويل مي دهد و بيش از ۲۵۰۰ اديولوژيست در كل كشور مشغول به كار هستند و سطح علمي و باليني اديولوژي ايران در منطقه رتبه اول را دارد و در سطح جهاني حرف براي گفتن دارد. جليلوند تاكيد كرد: حمايت از اديولوژيست ها موجب ارائه خدمات علمي و باليني به استفاده كنندگان از سمعك مي گردد و اين امر باعث افزايش سطح رضايتمندي كاربران سمعك در قبال هزينه به عمل آمده براي تهيه سمعك مي شود، حتي در كشورهايي كه اديولوژيست ندارند، تعدادي را براي دوره ديدن در رشته اديولوژي به كشورهايي مي فرستند كه اين رشته را دارند و در آنجا دوره مي بينند تا بتواند خدمات اديولوژي را ارائه دهند.

لينك خبر:
https://www.mehrnews.com/news/4265593/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA