ارائه راهنماي باليني رشته شنوايي شناسي به وزارت بهداشت

تاريخ : 1396/10/02

خلاصه : به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حميد جليلوند با اشاره به برگزاري هفدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران، گفت: محور اصلي كنگره شنوايي شامل تجويز و تنظيم سمعك بر روي گوش كودكان و نوزادان و مداخله درماني زودهنگام است. دبير علمي هفدهمين كنگره شنوايي شنايي ايران ادامه داد: از آنجا كه حيطه فعاليت اديولوژيست بسيار مهم و حساس است و بايد دقيق انجام شود، به همين خاطر طبق گادلايني كه انجمن طي دو سال بر روي آن كار كرده و قرار است به وزارت بهداشت ارائه دهد تا در سراسر كشور آخرين خدمات علمي بر اساس استانداردهاي درماني جهان ارائه شود. وي گفت: در اين كنگره از اشخاص بين المللي كه در سطح دنيا در اين دو زمينه تبحر دارند و صاحب نظر و صاحب كتاب هستند و جز هيات برد اينگونه گادلاين ها و استانداردها هستند دعوت كرده ايم و قصد داريم با برگزاري كارگاه ها و پنل هاي تخصصي، آخرين روش ها و استانداردترين متدها را براي همكاران اديولوژيست ارائه دهند. جليلوند افزود: اين اديولوژيست ها با كسب گواهينامه به عنوان كارشناس و مدرس به بقيه كارشناسان اين رشته موارد آموزشي را تدريس مي كنند تا يك زيرساخت خوب براي برنامه ريزي در آينده فراهم شود تا گادلايني كه براي وزارت بهداشت آماده مي كنيم، اجباري شود و در كشور طبق آخرين استانداردها پيش برويم. وي ادامه داد :در حال حاضر هدف انجمن اين است كه در تمامي اقصي نقاط كشور، چه در مراكز استان ها و مناطق دور افتاده، هر كودك و نوزادي در هر گوشه كشور از خدمات برابر و يكسان و طبق آخرين استانداردهاي علمي برخوردار شود. جليلوند با اشاره به وجود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ اديولوژيست در كشور، افزود: وقتي اين افراد را آموزش دهيم و گادلاين را تهيه و اجباري كنيم، همه افراد مي توانند خدمات يكسان دريافت كنند. وي يادآورشد: آخرين مهلت ارسال مقالات به كنگره تا اول بهمن ۹۶ است و گروه هايي كه مي توانند در اين كنگره شركت كنند شامل اديولوژيست ها، گفتار درمانگرها، متخصصين توانبخشي، متخصصين اعصاب، متخصصين اطفال و گروه هاي پزشكي كه در زمينه شنوايي و تعادل فعاليت دارند، مي توانند در اين كنگره شركت كنند. دبير انجمن شنوايي شناسي ايران، در پايان گفت: هدف از برگزاري كنگره كمك به تامين زيرساخت هاي لازم براي اجرايي كردن و ارائه خدمات درماني در سطح بين المللي و استاندارد به تمام مددجويان در كشور است كه اميدواريم انجام شود. هفدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران از ۵ تا ۷ تير ۹۷ در هتل المپيك تهران برگزار مي شود.

لينك خبر:
https://www.mehrnews.com/news/4179943/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA