تبعات استفاده خودسرانه از سمعك/ضرورت مراجعه به اديولوژيست

تاريخ : 1396/08/17
منبع اخبار : انجمن شنوايي شناسي ايران

خلاصه : به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حميد جليلوند افزود: سمعك وسيله اي است كه براي جبران كم شنوايي هايي تجويز و استفاده مي گردد كه هيچ راه درماني پزشكي (دارو و جراحي) براي آن وجود ندارد و فرد براي شنيدن صداها و فعال نگه داشتن وضعيت شنوايي خود بايد از سمعك استفاده كند. وي ادامه داد: اين دستگاه تقويت كننده هوشمند، باعث بلندتر شدن صداها مي شود و فرد كم شنوا به وسيله آن مي تواند صداها و گفتار ديگران را بشنود و وضعيت شنوايي او به حالت عادي برگردانده شود. جليلوند با عنوان اين مطلب كه كم شنوايي انواع مختلف و درجات گوناگوني دارد، گفت: قبل از استفاده از سمعك، بايد ميزان كم شنوايي و جايگاه آن در سيستم شنوايي كشف و مشخص گردد. اديولوژيست (متخصص شنوايي) تنها كسي است كه قادر به انجام اين كار است. وي افزود: او با بكارگيري انواع آزمايشات شنوايي مي تواند جايگاه آسيب، نوع آن و ميزان آن را در فركانس هاي مختلف تعيين و مشخص سازد. سپس او با استفاده از رايانه، تجهيزات پيشرفته و نرم افزارهاي تنظيمي خاص مي تواند سمعك را متناسب با نتايج آزمايشات شنوايي فرد تنظيم كند. جليلوند تاكيد كرد: چون سمعك يك تقويت كننده صدا است، اگر ميزان تقويت آن متناسب با ميزان كم شنوايي فرد نباشد، مثلا ميزان تقويت آن بيش از حد مورد نياز فرد باشد، به گوش او آسيب خواهد رساند به گونه اي كه ممكن است تا آخر عمر نتوان با هيچ اقدامي، آن را درمان نمود. دبير علمي انجمن شنوايي شناسي ايران، اظهارداشت: خريد سر خود و تهيه سمعك از مغازه و يا استفاده سمعك ديگران، بدون تجويز و تنظيم آن از سوي اديولوژيست باعث مي شود ميزان كم شنوايي بدتر شود و يا فرد دچار تينيتوس (وزوز) شود كه تا آخر عمر همراه او خواهد بود. وي گفت: حتما توصيه مي شود كه براي استفاده از سمعك، به اديولوژيست و مراكز اديولوژي مراجعه گردد تا زير نظر مستقيم اديولوژيست تمامي امور و كارها صورت بگيرد و فرد با خيال راحت بتواند از سمعك استفاده نموده و درمان ايمني را تجربه نمايد. جليلوند افزود: موارد زيادي در جامعه ديده شده كه افراد بدون مراجعه به مراكز اديولوژي و سر خود اقدام به استفاده از سمعك نموده اند و باعث افزايش كم شنوايي آنها و ايجاد يا بدتر شدن وزوز گوش شده است. متاسفانه در بسياري از موارد، ديگر نمي توان كاري كرد و افراد در اثر اين كار بيشتر ناتوان مي شوند. وي گفت: خوشبختانه به مدد دستگاه ها و آزمايشات گوناگوني كه در مراكز اديولوژي سراسر كشور وجود دارد، اديولوژيست مي تواند به راحتي و با صرف زمان اندكي، مشخصات شنوايي افراد را تعيين و معلوم كند و در صورت كانديداتوري فرد براي سمعك و يا ديگر تجهيزات شنوايي، سمعك مناسب و ايمن براي او را تهيه، تنظيم و ارائه نمايد. همچنين در مراكز اديولوژي، سمعك هاي با كيفيت و تحت گارانتي شركت هاي معتبر ارائه مي گردد تا فرد بتواند با خيالي آسوده، خدمات پس از فروش نيز دريافت كند.

لينك خبر:
https://www.mehrnews.com/news/4138151/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA