گايدلاين ارزيابي و مديريت نوروپاتي شنوايي

Guidelines for the Assessment and Management of Auditory Neuropathy Spectrum Disorder in Young Infants
سال ارائه مقاله : 2013//
سال پذيرش : 2013//
نوع مقاله : Guide Line
دسته بندي :

خلاصه :

This document outlines the recommendations of the Newborn Hearing Screening Programme (NHSP) in England for the assessment, diagnosis and management of infants suspected of having Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD). It should be read in 5 conjunction with the NHSP Guidelines for Cochlear Microphonic Testing.
This document has been updated in the light of recent work and other published guidelines. Many controversies and areas of uncertainty remain in the diagnosis and management of ANSD. These guidelines are likely to be subject to further revision in the light of new 10 evidence in the future.


لينك دانلود فايل مقاله