گايدلاين جامعه ي اديولوژي انگلستان در خصوص ارزيابي دهليزي - ثبت حركات چشم

Vestibular assessment — eye movement recordings
سال ارائه مقاله : 2013//
سال پذيرش : 2013//
نوع مقاله : Guide Line
دسته بندي :

خلاصه :

This document presents a Recommended Procedure by the British Society of Audiology (BSA). A Recommended Procedure provides a reference standard for the conduct of an audiological intervention that represents, to the best knowledge of the BSA, the evidence-base and consensus on good practice given the stated methodology and scope of the document at the time of publication.
Although care has been taken in preparing the information supplied by the BSA, the BSA does not and cannot guarantee the interpretation and application of it. The BSA cannot be held responsible for any errors or omissions, and the BSA accepts no liability whatsoever for any loss or damage howsoever arising. This document supersedes any previous recommended procedure by the BSA and stands until superseded or withdrawn by the BSA.


لينك دانلود فايل مقاله