رويكرد توصيه شده از سوي جامعه ي اديولوژي انگلستان براي انجام تست كاريك

The caloric test
سال ارائه مقاله : 2010//
سال پذيرش : 2010//
نوع مقاله : Guide Line
دسته بندي :

خلاصه :

This document presents a Recommended Procedure by the British Society of
Audiology (BSA). A Recommended Procedure provides a reference standard for
the conduct of an audiological intervention that represents, to the best knowledge
of the BSA, the evidence-base and consensus on good practice given the stated
methodology and scope of the document and at the time of publication.
Although care has been taken in preparing the information supplied by the BSA,
the BSA does not and cannot guarantee the interpretation and application of it.
The BSA cannot be held responsible for any errors or omissions, and the BSA
accepts no liability whatsoever for any loss or damage howsoever arising. This
document supersedes any previous recommended procedure by the BSA and
stands until superseded or withdrawn by the BSA.


لينك دانلود فايل مقاله